Blessure.nl

Hart

Het hart is een spier met als functie het aanvoeren van arterieel bloed en afvoeren van veneus bloed. Naast het spierweefsel bestaat het onder andere uit kleppen en zijn er verbindingen met bijvoorbeeld de aorta en via vaten met de longen. Dit betekent dat het hart, natuurlijk, van onmisbaar belang is. Wanneer je van plan bent te gaan sporten of ten doel hebt zwaarder te gaan trainen, is een sportkeuring bij een sportarts onmisbaar. Op deze manier filter je eventuele hartafwijkingen vroegtijdig uit terwijl je ook advies kunt krijgen op wat voor manier je kunt gaan trainen.

Mocht je om wat voor reden dan ook onwel te worden tijdens sporten trek dan altijd aan de bel en neem contact op met een sportarts en laat een sportkeuring doen. Dit is mogelijk bij een regionale SMA.

Mogelijke symptomen van hartproblemen:

- Pijn op de borst met pijn in de linker arm.
- Zwaar drukkend gevoel op de borst.
- Onwel worden.
- Flauw vallen.
- Onverklaarbare vermoeidheidsklachten.

Neem bij twijfel ALTIJD contact op met je sportarts, huisarts of de Eerste Hulpafdeling van het ziekenhuis in de buurt.


Blessure.nl voor gezondheid en sport