Blessure.nl

Overtraind

Als iemand overtraind is, zal het lichaam zich over het algemeen continu in een actieve staat bevinden. Zo probeert het te herstellen van de schade die is opgelopen. Deze actieve staat kan zich uiten in een hoge rustpols, slapeloosheid, een slechte eetlust en gewichtsverlies. Daaraan gekoppeld is dan vaak een verslechterde motivatie en humeur te constateren. Spieren doen vaak zeer en voelen stijf aan. Overige symptomen zijn bijvoorbeeld duizeligheid en zweetaanvallen.

Met name de verhoogde rustpols die langer dan pakweg een week optreedt is een duidelijk teken dat er iets aan de hand is. Dit is de reden waarom een actieve sporter die meerdere keren per week traint er goed aan doet in de ochtend even zijn of haar rustpols opneemt.

Preventief is het zaak nooit meer dan 2 keer per week hard te trainen waarbij er continu de grens wordt opgezocht. Los van het punt dat dit overtraindheid kan opleveren is het ook niet nuttig. Uiteindelijk ga je hier slechter dan beter van presteren.

Heb je klachten die op het bovenstaande probleem wijzen breng dan een bezoek aan je sportarts.

Blessure.nl voor gezondheid en sport