Blessure.nl

Liesblessures

Liesblessures in de sport zijn lastig te behandelen klachten mede doordat de oorzaak niet altijd duidelijk is. Daarnaast in bijvoorbeeld absolute rust moeilijk te creeren. Immers, je hebt je benen de gehele dag nodig.

Sporten als voetbal, hockey en schaatsen zijn activiteiten die regelmatig deze klachten veroorzaken.

Wat met een liesblessure wordt bedoeld is een overbelasting, verrekking of scheuring van een of meer spieren aan de binnenkant van het bovenbeen (de adductoren, met name de m. adductor longus). De blessure zit meestal in de overgang van de spier naar de pees of bij de aanhechting van de pees aan het schaambeen (adductoren tendinitis). De klachten in de spier komen vaak door een verkeerde beweging terwijl de aanhechtingsproblemen vaak langdurige overbelasting als oorzaak hebben. Een overbelasting of verrekking veroorzaakt meestal scherpe, plotselinge pijn. Deze pijn voel je aan de binnenzijde van het bovenbeen, in de liesregio. De pijn straalt vaak uit langs de binnenzijde van het bovenbeen of richting de buik.

Het is zaak bij deze klachten meteen met sporten te stoppen om te voorkomen dat het herstel onnodig lang gaat duren.

Behandeling van een liesblessure is bij voorkeur door een ervaren sportfysiotherapeut die ook de beschikking heeft over een echo-apparaat om de graad van het letsel vast te stellen. Bij voortdurende klachten is het zaak de huisarts of sportarts te raadplegen.


Blessure.nl voor gezondheid en sport